Een school voor het speciale basisonderwijs te Emmen met 16 onderwijslokalen, praktijklokalen, gymzaal, centrale hal, ruimten voor orthopedagoog, arts, enz.

Het totale programma omvatte zo’n 2500 m2. De school is gebouwd conform de eisen van SenterNovem (“Frisse Scholen”). In het concept staat de catamaran model: een onderwijsvaartuig, dat het kind verder moet brengen in zijn ontwikkeling. In de structuur van de plattegrond is dit concept enigszins herkenbaar.

  • – Alle onderwijsruimten zijn minimaal 3.20m hoog.
  • – Betere luchtkwaliteit door lage Co2-waarden.
  • – Betere akoestiek en weinig geluidshinder bij het lopen en rennen.
  • – Beter thermisch comfort, inclusief koeling in de zomer.
  • – Een energieprestatie, die 30% lager ligt t.o.v. de destijds geldende EPC-norm.
  • – Oriëntatie op de zon.
  • – Voorbereid op installatie van PV-cellen.