Het bureau CMO architect bna is gevestigd in Utrecht. Carl Möller (CMO), oprichter van het bureau, heeft ruim 35 jaar ervaring met opdrachten van uiteenlopende aard. In de portfolio zijn verschillende projecten te zien, die een indruk geven van de ervaring met verschillende soorten opdrachten en typen gebouwen.

De gedachte

Architectuur kan een non verbale communicatievorm zijn. Met een gebouw of interieur kunnen we ons presenteren aan de buitenwereld en onze eigenheid laten zien. Ook in de plattegrondstructuur kunnen we aangeven wie we zijn en hoe we willen werken of wonen.

Een paar projecten uit de portfolio zijn hiervan een duidelijk voorbeeld:

De Catamaran in Emmen is een eigenzinnig gebouw, waarin een school voor het speciale basisonderwijs gehuisvest is. De bijzondere pedagogische opvattingen komen tot uiting in het open karakter van het interieur. Er zijn ateliers en studio`s voor een divers onderwijsaanbod, waar de kinderen een keuze uit kunnen maken.

Een ander voorbeeld is de atelierwoning in Diepenheim. Hier wordt op een eigenzinnige wijze gewoond en gewerkt. Het bijzondere aan deze woonvorm is, dat een deel van de woning bestemd is voor het zelfstandig wonen van een van de ouders. De verschijningsvorm van het geheel verwijst naar het ambacht van sieraadontwerper.

Werkwijze

De werkzaamheden van het bureau zijn divers: van ontwerp tot uitvoering, voor zowel bouwkundig- als interieurontwerp. Ook onderzoeken naar realisatie of ontwikkelingsmogelijkheden behoren tot het werkgebied. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. In dit gesprek moet duidelijk worden, wat ik voor u kan doen aangaande uw ideeën en hoe een mogelijke samenwerking eruit kan gaan zien.